Ordinær generalforsamling afholdes Torsdag, den 23. sep. 2021, kl.19.30 på Biersted Kro

7. august 2021

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 23/9 1930 PÅ BIERSTED KRO

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. aflæggelse af beretning
3. aflæggelse af regnskab
4. behandling af indkomne forslag
5. fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse:
- ulige år afgår 3
- lige år afgår 2
og valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være foreningen i hændesenest den 15. sep. 2021
Bestyrelsen

BIERSTED ANTENNEFORENING-MICHELSENSVEJ 6, BIERSTED, 9440 AABYBRO - TLF: 2420 9925 - EMAIL: FORMAND@BIERSTEDAF.DK