BREDBÅND OG TV

Prisblad for Biersted Antenneforening 01.08.2023
TV Produkter
Pris ½ årlig
Grundpakke

1245 kr.
Mellempakke

2520 kr.
Fuldpakke

3300 kr.
Mellempakke Bland Selv
Kanaler & Streaming
Grundpakkens kanaler + 10 point du valgfrit
kan bruge til kanaler eller Streaming tjenester*
2520 kr.
Fuldpakke Bland Selv
Kanaler & Streaming
Grundpakkens kanaler + 36 point du valgfrit
kan bruge til kanaler eller Streaming tjenester*
3300 kr.
YouSee TV Boks
Streaming og TV-Boks
180 kr.
Hvis du har mellem pakke Bland-selv kan du for 70 kr. pr. måned købe 10 yderligere point ved Yousee
Prisblad for Biersted Antenneforening 23.1.2023
Bredbåndsprodukter  
Pris pr. måned
Yousee 25/5 Mb
Incl. Trådløs Modem og
sikkerhedspakke
229 kr.
Yousee 25/25 Mb
Incl. Trådløs Modem og
sikkerhedspakke
229 kr.
Yousee 100/20 Mb
Incl. Trådløs Modem og
sikkerhedspakke
249 kr.
Yousee 100/100 Mb
Incl. Trådløs Modem og
sikkerhedspakke
249 kr.
Yousee 200 /20 Mb
Incl. Trådløs Modem og
sikkerhedspakke
269 kr.
Yousee 200 /200 Mb
Incl. Trådløs Modem og
sikkerhedspakke
289 kr.
Yousee 1000 / 100 Mb
Incl. Trådløs Modem og
sikkerhedspakke
319 kr.
Yousee 1000 / 500 Mb

Incl. Trådløs Modem og
sikkerhedspakke
339 kr.
FASTSPEED 1000/100
Incl. Trådløs Modem
289 kr.

Hvis du ønsker Yousee Bredbånd Only (Bredbånd uden TV) skal der tillægges et kontingent til Biersted
Antenneforening på 30 kr pr måned til ovennævnte priser
Hvis du ønsker Fastspeed Bredbånd Only (Bredbånd uden TV) skal der tillægges et kontingent til Biersted
Antenneforening på 40 kr pr måned til ovennævnte priser 
Hvis du ønsker Øvrige Bredbånd Only (Bredbånd uden TV) skal der tillægges et kontingent til Biersted
Antenneforening på 60 kr pr måned til ovennævnte priser  
Hvis du i forvejen har en TV-pakke ved Biersted Antenneforening er ovennævnte priser den
faktiske kostpris.
Prisblad for Biersted Antenneforening 1.1.2023
Afgifter
Tilslutningsafgift i etableret
område
Incl. stikledning til 1 dåse, excl
gravning på egen grund
Gratis
Tilslutningsafgift i nye områder
Pris iflg tilbud
Pakkeskift
Gælder også Bland selv
375 kr.
Gebyrer
Rykker
100 kr.
Lukning
Genåbning
375 kr.
Pakkeskift udføres d. 1/1 og d. 1/7. Det skal meddeles Biersted Antenneforening senest måneden
før dvs. hhv. d.1/12 og d. 1/6.
Et pakkeskift kræver teknikker indgreb i TV-Standeren. Derfor gebyret.
Pakkeskift opad i løbet af halvåret er muligt, dog skal prisdifferencen mellem de 2 pakker betales.
Pakkeskift nedad i løbet af halvåret er ikke muligt.
Pakkeskift medfører som hovedregel ikke tilbagebetaling.
Medlemskab kan ikke stilles i bero
BIERSTED ANTENNEFORENING-MICHELSENSVEJ 6, BIERSTED, 9440 AABYBRO - TLF: 2420 9925 - EMAIL: FORMAND@BIERSTEDAF.DK