AFGIFTER/GEBYRER

Afgifter
Prisblad Afgifter og gebyrer 1.1.2023
Tilslutningsafgift 
i etableret område
Incl. stikledning til 1 dåse, men excl gravning på egen grund
Gratis
Tilslutningsafgift i nye områder

Pris iflg tilbud
Pakkeskift
Gælder også Bland selv
375 kr.
Gebyrer
Rykker

100 kr.
Lukning

Åbning

375 kr.
Pakkeskift udføres d. 1/1 og d. 1/7. Det skal meddeles Biersted Antenneforening senest måneden før dvs. hhv. d.1/12 og d. 1/6.
Et pakkeskift kræver teknikker indgreb i TV-Standeren. Derfor gebyret.

Pakkeskift opad i løbet af halvåret er muligt, dog skal prisdifferencen mellem de 2 pakker betales. Pakkeskift nedad i løbet af halvåret er ikke muligt.

Pakkeskift medfører som hovedregel ikke tilbagebetaling.

Medlemskab kan ikke stilles i bero
BIERSTED ANTENNEFORENING-MICHELSENSVEJ 6, BIERSTED, 9440 AABYBRO - TLF: 2420 9925 - EMAIL: FORMAND@BIERSTEDAF.DK