HUSINSTALLATION

Installationen i boligen

Installationen i boligen er dit eget ansvar.
Årsagen til et dårligt signal findes desværre ofte i den del af installationen, som medlemmerne selv er ansvarlig for - årsagen er ofte, at kvaliteten af de anvendte komponenter er for dårlig.

Komponenter
For at opnå det bedst mulige signal og undgå støj, er det vigtigt at alle de anvendte komponenter, er HF-tætte. Mange af de komponenter man køber i byggemarkeder og lignende steder, opfylder ikke kravene til støjskærmning og er derfor ikke egnet i et moderne fællesantenneanlæg.

Kabler
De kabler der skal anvendes inden døre, skal være mindst dobbeltskærmede (med alufolie og kobbertråde). Ved monteringen er det vigtigt at skærmen føres ubeskadiget frem til tilslutningen.

Vægdåser
Vægdåser skal også være HF-tætte og der skal være en god kontakt. Det er vigtigt at der kun anvendes slutdåser, hvor kablerne føres fra fordeleren ud til de enkelte vægdåser, uden brud.

Stik
Den største årsag til fejl i antenneanlægget, er ofte de stik der er brugt i installationen. Brug derfor kun stik der er HF-tætte og af god kvalitet. De stik man ofte ser, er dem med løs hætte over stikket, og de er ikke HF-tætte og bør derfor udskiftes.
Du kan her på hjemmesiden, se billeder med både gode og dårlige installationer.

Tilslutningsledninger
Det er af største vigtighed, at alle tilslutningsledninger fra vægdåsen til TV/Video og de ledninger der forbinder disse også er HF-tætte. Det sikres bedst ved at bruge støbte HF-tætte ledninger.
Ofte ser man også antenneledninger og 220V ledninger ligger ved siden af hinanden på panelerne - det er en af de kilder, der forårsager mest støj.

Samlinger
Der bør som hovedregel ikke være samlinger på et antennekabel. Er det umuligt at udgå en samling, skal denne udføres korrekt. Det anbefales at man anvender samleled med F-connektorer. Hvis samlingen er udført korrekt, er den også HF-tæt og uden tab - det forudsætter, at F-connektoren passer præcis til kabeltypen.

Hvad forstås der så ved en HF utæt installation?
Utætheden består i, at installationen ikke er i stand til at holde de uønskede luftbårne signaler ude af ens egen antenneinstallation. Disse blandes med de signaler der sendes via VAF anlægget. Herved opstår der en blanding af 2 forskellige signaler, forstået på den måde at man fx ser 2 TV programmer på samme tid.

Imidlertid behøver det uønskede signal ikke at være et TV signal, det kan være mange forskellige slags signaler. Dette opleves bl.a. ved at der optræder striber af forskellig art, der løber "skråt" hen over billedet og sildebens mønstre der kommer og går med forskellige intervaller. I denne tid, hvor mange ting i husstanden er trådløse, er det særlig vigtig, at der bliver brugt dobbeltskærmede HF-tætte støbte stik og dobbeltskærmede kabler i antenneanlægget.

Dansk Kabel tv kan give tilbud på at lave din husinstallation.
BIERSTED ANTENNEFORENING-MICHELSENSVEJ 6, BIERSTED, 9440 AABYBRO - TLF: 2420 9925 - EMAIL: FORMAND@BIERSTEDAF.DK