Opdaterede retningslinjer for teknikerbesøg af Dansk Kabel-TV i Biersted Antenneforening i forbindelse med Covid-19

24. december 2020

Retningslinjer i forbindelse med besøg af Dansk Kabel Tv under Covid-19

  • Der gives ikke hånd
  • Inden teknikeren går ind i boligen spørges der om Corona mistanke for personer i boligen. 
  • Der må, hvis muligt, max. være 1 person i rummet foruden teknikeren.
  • Teknikeren skal bære mundbind i boligen.
  • Teknikeren benytter håndsprit før han/hun kommer ind til kunden.
  • Teknikeren holder altid en personlig afstand på mindst 2 meter til andre teknikere eller kunden og undgår berøring.
  • Ved bookning opfordres kunden til at sørge for at lufte godt ud, inden teknikeren kommer.
  • Kunden opfordres til at melde afbud hurtigst muligt, hvis der opstår sygdom i hjemmet.

BIERSTED ANTENNEFORENING-MICHELSENSVEJ 6, BIERSTED, 9440 AABYBRO - TLF: 2420 9925 - EMAIL: FORMAND@BIERSTEDAF.DK