HISTORIE

En lille gruppe initiativrige borgere med Evan Skjelmose i spidsen startede i efteråret 1975 en rundspørge i Biersted, om der var interesse for at etablere en fællesantenneforening i byen. På det tidspunkt kunne man normalt kun se Danmarks Radio 1. Der viste sig ret stor interesse for etablering af en fællesantenneforening, hvorefter der blev indkaldt til stiftende generalforsamling den 28. januar 1976.

Der var stort fremmøde, og på mødet blev der orienteret om, hvordan og hvorledes det skulle foregå, herunder bl.a. priser, mulighed for finansiering og opstartstidspunkt m.v. Der blev valgt en bestyrelse, der skulle arbejde videre med sagen. Som bestyrelse blev valgt Evan Skjelmose - Per Frost Sørensen - Preben Skjelmose - Hardy Jeppesen - Svend Erik Faarbæk.

Det var et hårdt men spændende og stort arbejde at få samling på tingene. Der skulle udarbejdes samarbejdsaftale med vores valgte leverandør Scantemo, skrives vedtægter og tegnes kontrakter. Pris for tilslutning kr. 3.445.00. Vedr. tegning af kontrakter var bestyrelsen igennem byen 2-3 gange for at tegne medlemmer, idet målet og aftalen med Scantemo var at opnå en tilslutning på 40% af de tilslutningsmulige.

Det satte mål lykkedes og gravearbejdet gik i gang. Fællesantennemasten på Biersted Bakke blev rejst den 10. august 1976. Der var billede på tv skærmen den 28. oktober 1976 samme dag som vores første ordinære generalforsamling med 7 fremmødte incl. bestyrelsen. Anlægget blev færdigetableret i januar 1977.

I årenes løb har vi gradvist fået anlægget udbygget og moderniseret, og bestyrelsen har kun en gang i antenneforeningens 30 årige historie bedt medlemmer om et ekstra kontingent ellers er finansiering af div. udvidelser og ombygninger m.v. klaret gennem en fornuftig budgetplanlægning.

I 1986 blev programfladen kraftig udvidet og vi fik de første programmer, der blev hentet ned fra satellit.

I 1992 udvides anlægget til 487 MhZ og programfladen udvides igen kraftig.

I 1997 skete der en epokegørende ting, nemlig at der blev indgået et samarbejde med Aabybro Antennelaug og Nørhalne Antenneforening. De tre antenneforeninger blev koblet sammen via et 10 km langt lyslederkabel, og der blev oprettet ny hovedstation i Aabybro. Antenneforeningerne (AaBN) fik herefter 22 tv-programmer og 18 radioprogrammer til rådighed, og der blev oprettet en Info-kanal med tekst-tv. Formålet med samarbejdet var, at antenneforeningerne efter sammen-slutningen kunne spare udgifter til ændringer i hovedstationen, og der blev åbnet muligheder for andre tjenester i antenneanlægget. Den etablerede samarbejdsform vakte stor opmærksomhed på landsplan. Senere er Birkelse-Ryå Antenneforening samt Sulsted Antenneforening optaget i samarbejdet, således at AaBN samarbejdet i dag tæller 5 foreninger med ca. 3500 medlemmer.

I 1999 kom de første medlemmer på internet via antenneforeningen.

I 2005 startede en ny modernisering og opgradering af anlægget til 860 MhZ og opdeling af byen i 2 øer. Moderniseringen er tilendebragt i januar 2006, hvor de første medlemmer blev koblet på Ip-telefoni.

I 2013 til 2015 blev en yderligere modernisering af anlægget foretaget, dette indebar at fiberen nu kom endnu tættere på foreningens medlemmer, og byen er nu således opdelt i 8 øer som giver mulighed for endnu større båndbredde til den enkelte husstand.

I 2014 indførte foreningen det såkaldte "regionsudbud" som vil sige at vores programudbud nu ligner Youse´s udbud på landsplan, dette tiltag har resulteret i at foreningens medlemmer nu fuldt ud kan gøre brug af alle yousee´s forskellige tjenester.

I 2014 lancerer Biersted Antenneforening sammen med Yousee Bland selv TV, hvor kunder selv kan blande deres egen TV-Pakke

Efter opdelingen af øer i 2015, bliver der i 2016 lagt nu lagt fiber ud til alle 8 øer i Biersted.

2017 er året hvor Biersted Antenneforening påbegynder en opgradering af hele nettet samt tilslutte udstyr.

2018 er året Gigaspeed bliver præsenteret for medlemmerne.

2019 bliver der indført Yousee More.

Foreningen står således godt rustet til fremtidens udfordringer.
BIERSTED ANTENNEFORENING-MICHELSENSVEJ 6, BIERSTED, 9440 AABYBRO - TLF: 2420 9925 - EMAIL: FORMAND@BIERSTEDAF.DK