Generalforsamling Torsdag den 16 marts 2023 Kl 1930

22. februar 2023

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. aflæggelse af beretning
3. aflæggelse af regnskab
4. behandling af indkomne forslag
5. fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse:
- ulige år afgår 3
- lige år afgår 2
og valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Bestyrelsen

Antenneforeningen vil traditionen tro være vært ved Øl/vand og en kop kaffe med rullepølse/ostemad efter Generalforsamlingen.

BIERSTED ANTENNEFORENING-MICHELSENSVEJ 6, BIERSTED, 9440 AABYBRO - TLF: 2420 9925 - EMAIL: FORMAND@BIERSTEDAF.DK